събота, 3 март 2018 г.

Духовните сили на зодиака


Още с възникването на зодиака, древните са разделяли всеки един от дванадесетте знаци на различни сектори. Това е давало насока за качеството на интерпретация на дадената планета или точка попадащи в определени сектори от тридесет градусовата отсечка. Освен декадите, термите и додекатемориите, всеки знак от зодиака  е бил разглеждан с мъжки и женски лица, които били управлявани от декадите. Всяко лице е заемало пет градуса от декадата. Общо всеки знак съдържа в себе си шест лика или лица. Лик, лице или фас (от гръц. Prosopon „лице, маска” лат. Facies “лице, лик”) в астрологията е един от многозначните неясни термини.

От различните автори и школи можем да видим няколко значения:
1. Птолемей и някой автори след него разглеждат лик катo: акцидентално достойнство на планета,  образуваща с едно от светилата аспект, съвпадащ и с аспект образуван от нейният собствен дом и домовете ,в които попадат светилата. За пояснение Птолемей дава пример: „Венера се намира в присъщо за нея лице, ако тя образува аспект секстил с едно от светилата и се явява западна по отношение на Слънцето, но източна по отношение на Луната.
2. Понятие формално съвпадащо с декадата, но отличаващо се от него като чисто математическа-геометрична единица, разделяща зодиака и явяваща се проява на религиозно-мистичната му страна.
3. В херметичната астрология е управител на декадата.
4. В езотеричната астрология е половината декада. По този начин декадата се разделя на две части от по пет градуса, една от които се смята за мъжка (активна) имаща положителни свойства, а другата женска (пасивна) имаща отрицателна характеристика.  Мъжките и женските лица се редуват, започвайки от първата декада на знака Овен, като първото лице се явява мъжко.
Представата на  древния човек, че цялата Вселена е жива материя, не отричала съществуването на по-фини нива и същности, които били част от целия макро и микрокосмос. В шумеро-акадската религия всяка една от седемте планети, животинско, растително и минерално царство както и дадено качество от характера на човека са били свързани в символичен вид с божество, дух, демон, ангел или гений, които дарявали или видоизменяли дадени способности в родния. Това разбиране е давало основа за разгръщането и на някой езотерични течения в астрологията като планетарната магия, която се занимавала с изготвянето на  определени талисмани с цел интегриране и развитие на определени принципи.
По специално внимание ще обърнем на гениите- духовните сили управляващи зодиака и ще видим какви качества са залагали те у родения.


Гений (лат. Genius, от gigno „раждам”, джин от араб. „невидим, скрит”) в римската митология е божество , родено заедно с човека като персонификация на неговите вътрешни способности като понякога се е предполагало наличието на два гения- добър и лош, борещи се за власт над човека. В арабския фолклор и исляма представата за гениите се  е свързвала с джиновете. Смятало се е , че освен човека, гении имат и определени местности, градове, войски, организации и др. Тези представи били заимствани и от християнството и съгласно учението на православната църква, всяка страна, област, град, църква и хора също имат своите ангели-хранители. В средновековната астрология и демонология са се разглеждали и гениите на планетите, които също са се разделяли на добри и лоши. Тази планета като управител  на асценднета или попадаща в първи дом на хороскопа е има тясна връзка с планетарния гений и гения на родения. Агрипа посочва, че трябва да се прави разлика между двата типа същности.
 В средновековната астрология определянето на геният на родения зависел от градуса на асцендента в даден знак. След определянето на точния градус на изгряващия знак, се разглеждал кой е геният управител на декадата. Той е давал на новородения определени качества на характера и е влияел върху неговата съдба и след това в допълнение към това се е разглеждал и геният на лицето. Всеки гений на лицето можел да се прояви в положителна или в отрицателна светлина за родения , а за това определяне е нямало точна формулировка.


Нека да видим какво казва средновековната астрология, кабала и Агрипа за тях:
Овен:
1. Вехюиах (покровител на войните) (+) остроумие, любов към науките и изкуствата, преодоляване на трудности. (-) безпокойство, прибързаност, гняв.
2. Иелиел (влияе върху животните, домашния уют и съпружеската вярност). (+) веселост, приятен характер, любвеобвилност. (-) лошо отношение към животните, кавги между съпрузите, невярност и склонност към глупави постъпки.
3. Ситаел (покровител на справедливостта и верността) (+)- любов към истината, честност, отзивчив към нуждите на другите. (-)- лицемерие, неблагодарност, твърдоглавие.
4. Елемиах (покровител на пътешествията и откритията) (+)-любов към пътешествията, склонност към занимания с промишлено производство, успехи в колективните занимания. (–)- лошо възпитание, които носят нещастия, неуспехи.
5. Махазиах (покровител на науките и изкуствата). (+) успехи в изучаваният предмет, приятна външност, страст към удоволствията. (-) невежество ипроява на отрицателни качества на душата.
6. Лелехал (покровител на любовта, славата, науката, изкуствата и богатството). (+) слава постигната чрез дарботе и действията. (–)- гордост, отчаяние, склонност към безнравствено забогатяване.
Телец
1. Ахаиах (покровителства тайните на природата, дава просвещение и занаяти) (+) открива много нови таланти в занаятите. (–) невежество, мързел, вялост, безгрижие.
2. Кахател (покровител на земеделието и градинарството). (+) любов към труда, селския живот и лова. (–)-вреди на всичко, което произвежда земята.
3. Хазиел (способства за приятелство и милост от страна на известните личности). (+) умение да се държи на думата и да прощава всички обиди. (-) ненавист и лицемерие.
4. Аладиах ( покровител на гнева и язвите, оказва влияние на лечение на болести). (+)- добро здраве и щастие във всички дела. (–)- пренебрежение към здравето и всички неща.
5. Лауиах( покровител на славата). (+) дава мъдрост, известност, великодушие. (-) гордост, ревност, клевета, честолюбие.
6. Хахиах ( покровител на съновиденията и открива тайни) (+) кротък нрав, красива външност, под негово влияние се намират мъдри хора и мечтатели.  (–) дава глупаво поведение, лъжи, твърдоглавие.
Близнаци
1. Иезелел (покровител на приятелството и съпружеската вярност). (+) дарява с остър ум, прекрасна памет и голяма ловкост. (–) дава невежество, заблуди и лъжи.
2. Мебахел (покровител на справедливостта, истината и свободата,защитник на невинните.). (+)-дава любов към правосъдието и силно чувство за справедливост. (-)-лъжи, клевета, лъжесвидетелство.
3. Хариел (управител на науките, изкуствата, полезните открития). (+) благороден нрав и стремеж към обществена добродетел. (-) безбожност, разгул.
4. Хакамиах (покровител на победите свързано с военните дела, предпазва от поражения. ) (+)- благородно и храбро сърце, стремеж към почести, вярност и преданост. (–). Склоност към изменчивост и убийства.
5. Леувиах(покровител на науките и необикновените открития). (+) дава любов към музиката и поезията, литературата и философията.  (–) дава неверие и презрение.
6. Калиел (покровител на справедливостта). (+) роденият е справедлив и говорещ истината. (–)несправедливост, лъжи и измами.
Рак
1. Левиах (покровител на паметта) (+) дарява с красноречие, спокоен характер, търпение и способност да се преживяват леко житейските несгоди.  (–) огорчения, грижи и загуби.
2. Пахалиах ( покровител на добродетелите). (+) високи морални качества. (-) склонен към пороци, разпуснат начин на живот.
3. Нелекаел (покровител на астрологията и абстрактните науки, мъдреците и философите). (+)-любов към поезията, литературата, науките, математиката и философията. (–) невежество, предразсъдъци и заблуди.
4. Иеиаиел ( покровител на славата , богатството, търговията, пътешествията, предпазва от бури и корабокрушения). (+)- способност към развиване на занаятите и търговията. (–) морски разбойник, робски труд, опасност от морски пътешествия и корабокрушения.
5. Мелахел (покровител на водите и растенията, билките. ) (+) склонност към смели постъпки, честност. (–) навреждане към растенията и болести.
6. Хахюиах (защитава от диви животни, разбойници и мошеници). (+) любов към истината и точните науки, искреност. (-) довежда до престъпления и нарушения в законите.
Лъв
1. Нит-Хаиах (управител на окултните науки и мъдреците). (+) откровения на сън. (–) поражда желание за вреда на хората, животните и рли растенията.
2. Хааиах (защитава търсещите истината, покровител на политиката, дипломатите). (+).- допринася до съзерцание на божествени истини. (-)- лъжа и честолюбие.
3. Иертхел ( покровителства просвещението, свободата, цивилизациите).  (+)- любов към мира и справедливостта, науките, изкуствата, литературните способности. (–)- невежество, нетърпение, робство.
4. Сеехиах ( защитава от пожари, опустошения, нещастия, болести, дава дълголетие). (+) желязна логика, благоразумие, събразителност. (-) носи нещастие и внезапна смърт.
5. Рейиел (покровител на истината и добродетелите). (+)- родените се отличават с добродетели и ревностното разпространение на истината. (–)- фанатичност и лицемерие.
6. Ормаел ( покровител на животите, химията и медицината). (+) успехи в медицината и анатомията. (–)враждебен към животните.
Дева
1. Лекабел (покровителства земеделието и растителността). (+)-любов към астрономията, математиката и геометрията, ясните идеи, дава способност да се решат трудните задачи. Постига успехи в живота заради своите таланти. (–) дава желание да се забогатее на всяка цена.
2. Васариах (покровител на ораторското изкуство). (+)- роденият притежава силна памет и красноречие, стават изключителни адвокати и юристи. (–) лоши качества на характера, които се отразяват върху тялото.
3. Иехюиах (покровител на договорите). (+)- роденият стриктно изпълнява своите задължения.  (-) спорове, кавги, противоречия.
4. Лехаиах (покровител на науките и верността). (+)- дава знания и таланти, доверие и милост от страната на висшестоящите. (–) войнственост и измяна.
5. Кавакиах (покровител на мира и съгласието). (+)- миролюбив, съхраняващ приятелството, щедър и предан. (–)- семейни раздори, съдебни процеси.
6. Менадел. (покровителства известията за отсъстващите и загубените хора). (+) дарява със способност към намиране на търсеното. (–) покровител на бежанците.
Везни
1. Аниел (покровителства науките и изкуствата, разкрива тайните на природата и помага в тяхното изследване). (+) трудолюбие, находчивост и издръжливост. (–)- покровителства шарлатаните.
2. Хаамиах (покровител на тези, които се стремят към религиозни истини). (+) дълбока вяра в Бога. (–) заблуди и лъжи.
3. Реахаел ( покровител на здравето и дълголетието). (+) дава любов и преданост. (–) склонност към престъпления.
4. Иейазел  (покровител на изкуствата и науките). (+) любов към литературата, рисуването и науките. (-) отчуждение и глупави постъпки.
5. Хахахел (покровител на душата на човека). (+) енергия и великодушие. (-) малодушие и други лоши черти на характера.
6. Микаел (покровител на тайните действия). (+) дава способности свързани с политиката и дипломацията. (-) предатеклства, лъжесвидетелства и злоба.
Скорпион
1. Вевалиах (покровител на мира). (+) любов към победите и успеха, също така дарява със слава. (–) раздори.
2. Иелахиах (предпазва от оръжия и допринася за победи) (+) любов към пътешествията и успехи в колективната работа. (–) война
3. Сеалиах (покровител на растенията, живота и здравето на всичко съществуващо) (+) любов към просветата и развитите в тази сфера.
(–) атмосферни катаклизми.
4. Ариел ( помага да се открият скрити съкровища и велики тайни на природата) (+) поражда силен възвишен дух, способност да решат трудните задачи, смелост. Умение да се действа мълчаливо и внимателно. (-) непоследователност, обърканост на мислите.
5. Асалиах (покровител на справедливостта, учи на истина и влияе върху красноречието). (+) роденият има приятен характер и ревностно изследва тайните. (–) безнравственост и разпространение на опасни и нелепи идеи.
6. Михаел (покровител на дружбата и съпружеската вярност). (+)роденият е склонен към любов и удоволствия. (-) сребролюбец, разточителство, непостоянство и семейни раздори.
Стрелец
1. Вехюел (покровител на чувствата). (+) благородно сърце и печели уважение от всички честни хора, дава способности към политика, литература и право. (-) егоизъм, ненавист и твърдоглавие.
2.Даниел(покровител на адвокатите и юристите).(+) изобретателност, активност, любов към литературата, красноречие. (-) шарлатанство и мързел.
3. Хахасиах (покровител на физиката, химията и медицината, помага да се разберат тайните на природата). (+) любов към абстрактните науки, и животни, лечителството. (-) защитник на шарлатаните и всички, които лъжат.
4. Имамиах (благоприятства пътешествията и стремежът към истината) (+) дарява с търпение и зрялост, леко преживяване на несгодите, трудолюбие. (-) гордост, злоба и глупаво поведение.
5.  Нанаел (покровител на висшите знания, професорите, учение). (+) склонност към разсъждения, уединение, спокойствие и съзерцание, дълбоки прозрения в абстрактните науки. (-) невежество и склонност към проява на лош маниер.
6. Нитаел (помага при изпълнението на желания) (+) помощ от известни и високопоставени личности (-) неуспехи в делата.
Козирог
1. Мебиах (покровител на търсачите на истина) (+) родените се отличават с добри маниери и старателно изпълняват своите задължения. (–) враждебност към истината.
2. Поиел (покровител на спокойствието и богатството). (+) трезв ум, умереност, весел нрав,  постига щастие в живота, благодарение на своите таланти. (-) честолюбие и гордост.
3. Неммамиах (покровител на военните) (+) родените са храбри, дейни, обичат военните действия, велкикодушни и понасят търпеливо лишенията. (–) двуличие, раздори.
4. Иегалел (покровител на силните духом). (+) храброст, мъжественост, преданост в любовта. (-) гняв и злодеяния
5. Харахел (покровител на съкровищата и закрилник на колекционерите) (+) роденият обича науките, постига щастие в търговията, справедлив, талантлив и успешен. (–) враждебно отношение към просвещаването.
6. Мизраел (покровител на талантливите, добродетелните и взискателните личности). (+) израз на най-добрите качества на сърцето и душата, приятен характер, дълголетие. (–) носи всичко лошо.
Водолей
1. Умабел (покровител на астрономията и физиката). (+) любов към пътешествията и удоволствията, отзивчив. (–) страдания в любовта,  суетност и страст.
2. Иахел (покровител на философите и учените хора). (+) стремеж към спокойствие и уединение, старание при изпълнение на задълженията, здрав разум и добродетели. (-) съблазън, разточителство, непостоянство и раздори между съпрузите.
3. Анаюел (защитава от нещастия, закрилник на здравето, лекуващ болестите) (+) изобретателност, остър ум, действен. (-) лошо поведение.
4. Мехиел (защитава от диви зверове, покровител на ораторите, мъдреците, учените и писателите). (+) изключителни способности в литературата. (-) лъжеучения, критика, плагиатство.
5. Дамабиах (покровител на моретата, реките, изворите, морските пътешествия, рибарите, корабостроителите). (+) предприемчив, откривател, ще забогатее. (–) носи бури, корабокрушения, неуспехи в делата.
6. Манакел (покровител на расенията и животни виреещи във водата). (+) кротък характер, алтруист. (–) лошо маниер на характера и поведението.
Риби
1. Ейдел (покровител на дълголетието и окултните науки). (+) любов към уединението, дава дълбоки познания по астрономия, физиката и философията. (–) заблуди, предразсъдъци,   фалш.
2. Хабюиах (покровител на земеделието и плодородието). (+) любов към селския живот, лова, градинарството и земеделието. (–) носи глад, безплодие, вреди от насекоми.
3. Рохел ( дава слава, наследство и богатство). (+) дълбоки познания, големи придобивки, благодарение на своите таланти. (–) раздори, безкрайни съдебни спорове.
4. Иабамиах ( покровител на истината). (+) сила на духа, чест, стремеж към истината. (–) покровителства критиката и литературните спорове.
5. Хаиаиел ( носи победа и мир) (+) енергичен деен, обича битките, отличава се с храброст. (–) носи раздори поощрява твърдоглавието.
6. Мюмиах ( благоприятства действията и довежда до желан резултат) (+) успехи свързани с медицината, слава на лечител, открива природни тайни. (–) носи отчаяние, самоубийство и нещастие в делбите.
сряда, 21 февруари 2018 г.

ИНТЕНЗИВЕН ОНЛАЙН КУРС ПО РОЖДЕНА АСТРОЛОГИЯПредстоящ интензивен курс по натална астрология на 6 март 2018.  Курсът цели  за минимално време получаването на максимални практични знания и насоки относно  последователната интерпретация на рождения хороскоп и разглеждането на пълния му потенциал. За целта ще започнем стъпка по стъпка да съграждаме основите за да получим яснота върху всеки един детайл в звездното изкуство. След това ще разгледаме всички взаимовръзки за да стигнем до практичен резултат от нашата работа. 

Учебен план
  . Корените на астрологията. Седемте принципа на Хермес.
  . Зодиакални знаци и съзвездия
  . Нива на зодиакалните знаци
  . Стихии, качества, декани.
  . Полусфери, квадранти, оси ASC, DSC, MC, IC.
  . Домове. Производни домове.
  .Планети –значения и символика.
  .Ретроградност на планетите.
  .Управление, екзалтация, падение и заточение на планетите.
  . Диспозиция и диспозиторни връзки.            
  . Значение на планети в дом и знак. Управители на домове и         връзки в хороскопа.
  . Астероиди, кентаври и неподвижни звезди.
  . Лунни възли и фиктивни точки.
  . Аспекти-анализ и значение
  . Кармични връзки и показатели.
  . Анализ на рождената карта стъпка по стъпка.
  . Практикум.
Начало: 6.03.2018 от 18:00 чрез конферентна скайп връзка.
Краен срок за записване 04.03.2018
Продължителност: четири месеца. Два пъти седмично по два астрономични часа. 
Такса 150 лв. за всеки учебен месец.
Курсът ще се осъществи при записали се минимум четирима човека. 
Лектор: Реджаил Реджеб
Контакти: GSM:0876 189 766
Skype: reydjiho
redigy@abv.bg/


събота, 14 октомври 2017 г.

Медиум Цели и Десети дом – съдба, посока и призвание


Център за професионално обучение Деметра организира лекция на тема: Медиум Цели и Десети дом – съдба, посока и призвание.
                            Лектор: Реджаил Реджеб

Основни акценти:
-Значение на Медиум Цели и Десети дом в социален, личностен и духовен план;
-Трите еволюционни нива на знаците, в които попада МС и тяхното развитие;
-Управителят на МС в домовете на хороскопа. Планети на МС и в Десети дом;
-Интерсептирани знаци в Десети дом и влиянието им върху кариерата и съдбата;
-Избор на професия – разглеждане на показатели за призванието;-Корените, дървото и плодовете на нашето развитие;
-Аспекти към МС – скрити аспекти, свързани с призванието и съдбата;
-Неподвижни звезди на МС;
-Сверяване и корекции на хороскопа по Дирекции към МС.

Дата: 28.10.2017
Час:15:30
Вход: 20 лв. 
Продължителност: 2 часа и 30 минути. 
Място: Варна, ул. „Иван Срацимир“ 25, ет.5, Център за професионално обучение „Деметра“ (сградата на BILLA, колхозен пазар).
Контакри: 0876 189 766
redigy@abv.bg

четвъртък, 10 август 2017 г.

Противоотрова за Лилит

Астролозите са наясно с образа на демона, който се отразява като фиктивна точка в хороскопите. Лилит  е женски митологичен образ всяващ болести и смърт. Нейната фигура се явява за първи път в Шумер като и в други култури тя е представена като нощен демон приемащ и лика на крещяща сова. В апокрифните текстове се споменава , че е била първата жена на Адам.

Персонифициран като женски демон Лилит е била в представите на много хора като изкусителка, всяваща неистово сексуално желание при мъжете, отвличала децата на родилки, носела също така бури, ветрове и болести.  В астрологията тя играе съществена роля в интерпретацията и в повечето случаи се разглежда като кармичен фактор с , който човек ще трябва да се справя в този живот.
На небето това всъщност е най отдалечена точка на лунната орбита, като за нейното изчисление може да се вземе реалните параметри на нейното движение или средната и скорост. По мои наблюдения средното и движение се отчита най-показателно отколкото истинската Лилит. По голямата част от астролозите също работят със средната точка.

В знака който попада Лилит ще отрази най вече отрицателните качества на този знак. Там човек ще се поддава на най-много изкушения като това ще е отслабва и волята да се противопостави на тези отрицателни характеристики. Да кажем, че се случва нещо във външния свят свързан с този знак изкушаващ човека. Да вземем пример Лилит в Риби. Човек ще бъде изкушаван от външните обстоятелства да опита вкуса на вещества които предизвикват изменено състояние на съзнанието като алкохол, опиати и други занимания, които могат да въвлекат човека в тъмна бездна или засмукващ водовъртеж. Знака Риби ще бъде най-уязвим в това число да проявява своите ниски нива.  
Природата на Лилит е Нептунианска и нейната сила се крие в психическото въздействие като предизвиква на първо място страха, след това изкушава с илюзии за това, че всичко ще бъде просто прекрасно и накрая започва да изсмуква силите на човека. Тоест разбирате, че всичко това човек сам си го предизвиква.  Тоест подавайки се на своите страхове, фобии и илюзии човек може да попадне в паяжината на демона и това да му носи лоши последствия. Тъй като тя е фиктивна точка нейното въздействие се отразява върху поведенческите модели и начина на мислене. Нейните капани са заложени в знака и дома където тя попада и реалната и атака се случва, когато психологически ние се подаваме на определен страх  и желание. Така тя започва да плете със своите пипала мрежи от фантазии, лъжи и свива светлината на ума. Лилит засяга всички точки и планети в хороскопа с аспекти, а нейното транзитно движение и аспекти ще бъдат отразени много ярко.
В древността противодействие за нейното влияние са били силните заклинания, а  заклинанието представлява концентрирана силна мисъл с намерение да се предизвикат определени сили, в този случай със защитна цел.
Какво не харесва Лилит? С какво да и противодействаме? Със заклинания може би или с определени ритуали?
Каквито и практики да се прилагат да не забравяме, че всичко свързано с нея се случва в главата на човека. Лилит няма силата да въздейства върху сърдечния център.  Какво да правим в този случай?
Лилит не харесва, когато ние не се поддаваме на страхове и заблуди. В моменти на нейната проява бъдете сигурни, че всичко това е илюзия, така ще неутрализирате нейното влияние наполовина!
Докато трае тежък транзит на Лилит се постарайте да подсилите вярата в доброто и светлото бъдеще. Макар и това да е много трудно в дадени моменти не забравяйте, че Лилит е изпратена за изпитание и всичко това е временно явление.  Лилит няма да хареса вашето търпение и ще се опита по всякакъв начин да ви изкуши.
На нея няма да и се понравят отказа ви от дадени психологически нагласи, които ви теглят към дъното. Това буквално може да я вбеси.
Лилит не харесва спокойствието, тя трябва да създава филми в които вие да се чувствате несигурни и слаби. В силата на спокойствието се крие баланса между ума и сърцето. Когато имате вътрешен център в себе си, нейната отрова бива неутрализирана.
Лилит не обича, когато вие се издигате над вашите страсти, когато отказвате дадена среща, сексуално предложение. Това я кара тя да изпраща още от своите служителки за да ви прелъстяват и омайват. Половото въздържание също отслабва нейното влияние в даден момент от транзитите и.
Лилит успешно се просмуква в сайтовете за запознанства и много лесно създава миражи за велики принцове и принцеси, които са готови да се обвържат с вас на момента. Всички са много изстрадали, всички търсят нещо истинско, нещо стойностно. Останалите хора с които са били са били боклуци. Поне така се опитва Лилит да внуши представата за идеалната любов. Това е магия! Черна илюзия, която може да ви вкара в блато. Бъдете предпазливи с подобен вид запознанства.
Лилит обича самотниците, тя е способна да внуши депресивни мисли за самота, аскеза , но това носи болка и страдание, че се намирате на самотен остров. Нямате никого до себе си. Това са лъжи! Излизайте по-често с вашите приятели, разкажете им за тези чувства, опитайте се да разберете, че никой не е сам. Всички сме свързани по един или друг начин.
Женският демон ще търси вашето безсилие и липса на кураж и вяра. Ще се опитва да ви внуши, че вие не ставате за нищо, че така или иначе сте зависими от нейните изкушения, за къде сте се запътили? Има решение…Вярата в провидението и замисъла на Вселената са нещо съвършено. Знайте , че всичко това е с цел да ви направи по-силни и устойчиви. Духовните практики, молитвата и медитацията отслабват силата и , а това може да я доведе до лудост.


Силата на сърцето, вярата и светлите помисли са най-силното заклинание против Лилит. Естествено даването на съвети и насоки е лесна работа, но всичко зависи от вашата настройка и гледна точка. Лично аз отдавна водя борба с нея, понякога успявам понякога не, но това не ме спира да и се противопоставям. Ще продължавам да се сражавам с нея още дълго време. А на вас ви пожелавам да имате повече сили и вяра в себе си и запомнете, че най-силното заклинание против Лилит сте вие самите!

сряда, 2 август 2017 г.

41 астрологични афоризми от Ал-Батани

 Абу Абдаллах Мухаммад ибн Джабир Синан ал-Батани (858- 929) роден в Харан в близост до сегашна Урфа (Турция) е известен астроном и математик в средновековна Европа, известен още под името Albategnius. 
Провел е много астрономични наблюдения и е съставил „Саабейските зиджи”- Китаб-ал-зидж. 

В математиката пръв предлага как да се изчислят сферическите триъгълниците развити преди и от други математици в ислямския свят. 
Написал е и доста астрологични текстове от , които най-популярното му произведение е Центилоквиум или от латински: 100 афоризми за астрологията.
 В класическата астрология има още два текста под названието Центилоквиум, на Хермес Трисмегист и Птолемей.
 В ценните ръкописи, които са ни завещали древните можем да се натъкнем и на доста грешки допуснати съзнателно и поради липса на терминологична обосновка, особено в преводите от арабски на латински.  Това се е случвало поради ред причини. Но в по-голямата си част античните текстове дават много важни съвети и насоки в астрологичната практика.
 Тъй като основно в моите прогнози наблягам на ежедневните събития,  подходящата стрелката сочеща за това се явява Луната. Луната ми е в троново положение в хороскопа и получава точен тригон от Сатурн (най-точният аспект в моята карта), нейното положение по транзити е особено важно за мен.  В  практика си съм откривал доста връзки и закономерности в нейното движение и аспекти, които сключва към останалите планети. Както знаем в хорарната и елективна астрология тя заема много важно място. В знака в, който попада, нейните аспекти, фази, лунни дни, лунни стоянки всичко това древните също са го отчитали и използвали успешно в своите занимания.

Нека да разгледаме астрологичните афоризми в Центилоквиум на Ал-Батани  и да видим какво  казва той за Луната:

1. Луна отделяща се от планета показва миналото.

2. Но ако, тя апликира планета, то това означава, че ще покаже бъдещо събитие.

3. Ако има случай в, който е зададен въпрос , а Луната се е отделила от Сатурн, това показва печал, разногласие и проблеми.

4. Ако Луната Се отделя от Юпитер, когато е бил зададен въпроса, то тя ще показва веселие, удоволствие, богатство и щастие.

5. Ако тя се отделя от Марс, това е показател за разправии, задължения, кръвопролития и ,лъжесвидетелство.

6. Ако тя се отделя от Слънцето, то това е показател за болести, грижи, страхове и попадане в затвора.

7. Ако тя се отделя от Венера, тя показва страст, спорт, смях, танци и песни.

( Тук за спорта може би автора е имал предвид задругата в спортните занимания).

8. Ако тя се отделя от Меркурий , съди по неговото положение.

 (Както знаем двуликия шегаджия може да бъде и добротворец и злосторник, зависи как е разположен и какви аспекти получава).

9. Луна апликираща планета е показател за бъдещи събития в зависимост от природата на планетата.
10. При растяща добра Луна делата на кверента ще бъдат успешни през целия ден.

11. Но , ако тя е в лошо разположение, тя е показател за изопачени въпроси, а също така означава и болести.

12. Съединението на Луната със Сатурн означава лош ден за всякакви работи.

13. Съединението на Луната с Юпитер означава, че целия ден ще добър за всякакви дела.

14. Съвпада на Луната с Марс е неудачен за всякакви цели, както и показва опита за това.

15. Луна в съединение със Слънцето (Новолуние) е добра за тайни и скрити дела, но е лоша за всичко друго.

16. Съединение на Луна с Венера е добра и предвещава успешен ден, особено за любов.

17. Съвпада на Луната с Меркурий означава добър ден, особено за подписване на договори и писма.

18. Луна в опозиция към Сатурн е лош ден а всички дела. Особени за хора, които са представени от Сатурн.

19. Луна опозиция към Юпитер е добра за всички дела

20. При опозиция на Луна към Марс, деня няма да има никакво значение и добре да не се очаква нищо добро.

21. Следва да се избягва Опозиция на Луна към Слънцето особено за комерсиална дейност и бизнес.

22. Луна опозиция към Венера е добра за всякакви дела.

23. Луна в опозиция към Меркурий е показател за умерен ден във всичко.

24.  Луна в квадратура към Сатурн е лош ден и лош ден за среща с кралски особи и велики хора. Откажи човека от пътешествие в този ден, те ще бъдат неуспешни. Човек заболял в такова време трудно ще се възстанови.

25. Луна в квадрат към Юпитер е добър ден за среща с велики важни хора, а също така и с приятели. Тригонът и към Юпитер увеличава гореуказаните благоприятни показания.

26. Квадратурата на Луната към Марс е неуспешен ден за всичко, особено за съперничество с влиятелен човек и женитба. Болният човек при такъв аспект или умира и кърви или неговото състояние се влошава.

27. Квадратурата на Луна към Слънцето е добър ден за работа с влиятелни хора, но ако е тригон, то това ще бъде още по-добре.

28. Квадратура на Луна към Венера е добра за всички дела, особено за любов.

29. Квадратура на Луна към Меркурий е добра за търговия обучение и общуване с крале.

( За търговията съм съгласен, но за друго едва ли в днешно време аспекта е подходящ).

30. При секстил на Луната към Сатурн добре се общува с възрастните хора, и е добре да се започне работа по сатурнинаксата природа.

( В такъв аспект е добре да се улавят добрите възможности и да се прилага активно волята).

31. Секстилът на Луна към Юпитер е добре за регулиране на делата, правосъдие и женитба.

32. Секстилът на Луната към Марс е  благоприятен за битка с врагове и за разделение и намаляване на армията.

33. Секстил на Луна към Слънце обещава благоприятен ден за управление на делата на влиятелните личности.

34. Секстил на Луна към Венера е благоприятна за всички дела, особено за любов.

35. Секстил на Луна към Меркурий обещава единствения благоприятен ден за сключване на договори, съгласия  и търговия. 

36. Тригон на Луна към Сатурн е благоприятен за общуване с високопоставени личности и за строителство.

(Също така за обещания и фиксиране на плануваното).

37. Тригона на Луна към Юпитер благоприятства всички дела особено за среща с крале, юристи и съдии.

38. Тригон на Луна към Марс благоприятства з начало на война и за завършек на преговори, също така за лов и среща с военни.

(В днешно време този аспект благоприятства бизнеса и взимането на бързи решения. )

39. Тригон на Луната към Слънцето обещава добър ден за среща с крале, принцове, благородни хора, със съдии и ходатайстване в тяхна полза.

(Подходящ аспект за среща с шефа и молба за увеличение на заплатата J или разрешаване на административните дела)
40. Тригона на Луната към Венера е благоприятен за всякакви дела особено за любов и брак.

(Чудесен аспект за брачна елекция. )

41. Тригон на Луната към Меркурий е благоприятен за общуване с юристи, писатели и секретари.

(Или още казано добър за запознанства в интернет пространството, общуване, споделяне на идеи и плануване).
вторник, 25 юли 2017 г.

Обучение по астрология първо и второ ниво 2017-2018

   
                     
                          Център за професионално обучение "Деметра" 
                                             организира
            Обучение по астрология първо и второ ниво 2017-2018

 Първо ниво: Натална астрология
Начало:  30.09.2017 от 16:00
                       Учебна програма първо ниво
  . История на астрологията. Окултна философия на астрологията.
  . Зодиакални знаци и съзвездия. Концепции за тропичния и сидеричния зодиак.
  . Стихии, качества, кръстове, декани.
  . Полусфери, квадранти, оси ASC, DSC, MC, IC.
  . Домове и домови системи. Сектори на Гоклен.
  . Планети –значения и символика. Възли и фиктивни точки. Ретроградност на планетите.
  .Управление, екзалтация, падение и заточение на планетите. Диспозиция и диспозиторни връзки.
  . Значение на планети в дом и знак. Управители на домове и връзки в хороскопа. Сигнификация.
  . Астероиди, кентаври и неподвижни звезди.
  . Мажорни аспекти. Теория за минорните аспекти.   Анализ и отработване на аспектите.
 .Скритите аспекти. Мидпоинти. Изгорели планети.
 . Кармични връзки и показатели.
  .Съдба, посока и развитие.
  . Работа с астрологичен софтуер.
  . Анализ на рождената карта стъпка по стъпка.
  . Практикум.

     Продължителност: 8 месеца    
    Месечна такса- 70 лв.

Второ ниво: Прогностична астрология
Начало:  01.10.2017 от 16:00
             Учебна програма второ ниво
. Етични норми в прогностиката.
. Фирдарии (Планетарни периоди). Малък и голям фирдар ( Персийска и Вавлионска система).
. Реални и символични методи в прогнозирането.
. Транзити-Методика и практика.
.Революции. Слънчева и Лунна революция. Малките фирдарии в соларната карта.  Възврати на Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Хирон.  
. Слънчевите и Лунни затъмнения в прогнозирането.
. Прогресия
.Видове директиране: Символични дирекции, Дирекции на Слънчевата дъга, Примарни дирекции.
. Профекция.
.Движение на точка гама.
. Ректификация на хороскопа.
. Методи в ежедневното прогнозиране.
. Практикум.
Продължителност 8 месеца.
Месечна такса- 80 лв. 

Място: гр. Варна, ул. Иван Срацимир 2Б, ет.5 в сградата на BILLA колохозен пазар. Стая 503

За повече информация и контакти:
Реджаил Реджеб GSM: 0876 189 766
e-mail: redigy@abv.bg
skype: reydjiho

петък, 5 май 2017 г.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС ПО НАТАЛНА АСТРОЛОГИЯЗа тези от вас, които смятат астрологията за изкуство. За тези от вас, които имат талант и усет да разбират нейната символика. За тези от вас, които са готови да усвоят методите на астрологичната интерпретация, център за професионално обучение „Деметра”, организира пет месечен интензивен летен курс по натална астрология.
   Учебен план
  . Корените на астрологията. Седемте принципа на Хермес.
  . Зодиакални знаци и съзвездия
  . Нива на зодиакалните знаци
  . Стихии, качества, декани.
  . Полусфери, квадранти, оси ASC, DSC, MC, IC.
  . Домове. Производни домове.
  . Планети –значения и символика.Ретроградност на планетите.
   .Управление, екзалтация, падение и заточение на планетите.
   . Диспозиция и диспозиторни връзки.            
  . Значение на планети в дом и знак. Управители на домове и връзки в хороскопа.
  . Астероиди, кентаври и неподвижни звезди.
  . Лунни възли и фиктивни точки.
  . Аспекти-анализ и значение
  . Кармични връзки и показатели.
  . Работа с астрологичен софтуер.
  . Анализ на рождената карта стъпка по стъпка.
  . Практикум.

 Продължителност на курса: 5 месеца
Първата ни среща ще бъда на 17 май от 13:00.
Занятията ще се провеждат всяка събота и неделя по три астрономични часа на ден.

Място: гр. Варна,  ул. Иван Срацимир 2Б, ет.5 в сградата на BILLA колохозен пазар. Стая 503

За повече информация и контакти: 

Реджаил Реджеб GSM: 0876 189 766 
e-mail: redigy@abv.bg  
skype: reydjiho